برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

پیش درآمدی بر تندرستی و سلامتی

پیش درآمدی بر تندرستی و سلامتی

اهداف سلامتی
افزایش کیفیت زندگی سالم
حذف اختلالات سلامتی
افزایش مشارکت مردم در ورزشهای روزانه
افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای روزانه
افزایش دسترسی احاد مردم به اطلاعات مربوط به سلامتی و همچنین امکانات ورزشی
حقایقی در مورد سلامتی و تندرستی
سلامتی مناسب مهمترین مساله برای برای بزرگسالان در جامعه ماست . در یک نظر سنجی عمومی درباره مهمترین مشکل جامعه ،۹۹ درصد بزرگسالان در ایالات متحده ( سالم بودن ) را مهمترین نگرانی خود ابراز کرده اند . دو تا از نگرانی های مهم دیگر آنها زندگی خانوادگی سالم و خود انگاره است . یک در صد دیگری که سلامتی را به عنوان مهمترین مساله انتخاب نکرده اند هیچ نظری را در مورد مسائل جامعه نداشته اند . در میان رای دهندگان هیچ کس از سلامتی به عنوان یک مساله بی اهمیت یاد نکرده است نتایج بررسی های دیگر در کانادا و کشور های دیگر غربی نشان دهنده نظرات مشابه در مورد سلامتی میباشد .
سلامتی به طور عمده با توجه به درآمد ،نسل ،سن و اصل و نسب خانوادگی در میان افراد متفاوت است
کاهش اختلالات سلامتی در میان بزرگسالان بالای ۱۸ سال یکی از اهداف عمده سلامت همگانی است .اما هنوز مقداری فاصله در جهت نیل به این اهداف داریم چرا که سلامتی اساسا با توجه به درآمد ، نسل و سن و اصل ونسب خانوادگی متفاوت میباشد .خود سنجی سلامت به عنوان یکی از شاخص های عمومی مناسب در جهت تعیین وضعیت سلامتی میباشد . هنگامی که افراد خواسته شد میزان سلامتی خود را بر اساس مقادیر عالی ، خوب ، متوسط و بد تعیین کردند واضح است که بیشتر افراد با درآمد های پایین یا نزدیک به پایین از نظر سلامتی به عنوان متوسط یا بد در نظر گرفته میشود .آآمریکایی ها ، آفریقایی ها ، اسپانیا یی ها به نسبت سفید پوستان و غیر اسپانیایی ها در گروههای سلامتی متوسط و بد طبقه بندی شوند، یکی از اهداف مهم سلامت همگانی افزایش تعداد روزهایی است که افراد در هر ماه در فعالیت ورزشی شرکت می کنند .
افزایش طول مدت زندگی سالم یکی از اهداف مهم سلامتی است . هدف عمومی و مهم سلامتی در کشور های غربی افزایش طول مدت زندگی سالم در همه افراد می باشد . در قرن حاضر طول مدت عمر برای افراد متوسط ۶۰ درصد افزایش یافته است . نوزادی که در سال ۱۹۰۰ متولد می شد تنها میتوانست ۴۷ سال عمر کند . تا سال ۱۹۳۰ طول مدت عمر بیشتز از ۱۰ سال افزایش یافت . اخیرا طول عمر در یک رکورد ی بالا و نزدیک به ۷۷ سال قرار دارد . تفاوت بین زنان و مردان با گذشت هر دهه بیشتر میشود . متاسفانه افرا متوسط میتوانند تنها انتظار حدود ۶۴ سال زندگی سالم را داشته باشند . تقریبا ۱۲ سالگی به عنوان سن اختلال عملکرد یا کمبود کیفیت زندگی سالم شناخته میشود . بیماری و مرض اغلب با ضعف سلامتی اتفاق میافتد که باعث کاهش طول عمر و کمک به ایجاد اختلالات عملکرد در زندگی می شود .
مقدمه
اولین اهداف سلامت همگانی در سال ۱۹۷۹ طرح شد و هدف آن دستیابی به سلامت همگانی تا سال ۱۹۹۰ بود . تمرکز عمده آن اهداف بر روی کاهش میزان مرگ و میر در میان نوزدان ، کودکان ، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان بود.به غیر از کاهش میزان مرگ و میر در بین نوجوانان ،یکی از اهداف آن افزایش متوسط طول عمر به میزان ۲ سال تا دهه ۱۹۹۰ بود . همان اهداف اولیه سلامت همگانی راهبردی را برای اهداف جامعه سالم ۲۰۰۰ارائه نمود که هدف آن دستیابی به سلامتی همگانی با وود به قرن جدید بود .
تعریف سلامتی و تندرستی
سلامت روانی : از بیماریهای روحی و روانی و یا ضعف بدنی از قبیل افسردگی به دور است .۲.دارای یک سلامت روانی خوب است . اهداف سلامت روانی بیشتر به سلامت ذهنی برمیگردد تا اینکه به سلامت و تندرستی روانی برگردد.
تندرستی روانی :
تندرستی روانی فرد ، انجام صحیح کارهای روزانه و پرداختن به احساسات شخصی در یک وضعیت مثبت ، خوش بینانه و بنیادی می باشد .
سلامت ذهنی : فردی با یک سلامت ذهنی خوب از بیماریهایی که باعث اختلال در کار مغز و سیستمهای دیگری که در یادگیری نقش دارد به دور است . همچنین فرد دارای یک سلامت ذهنی دارای تندرستی ذهنی نیز می باشد .
تندرستی ذهنی :
تندرستی ذهن توانایی های فرد در یادگیری و استفاده اطلاعات در جهت پیشبرد عملکرد بهینه و زندگی روزانه خویش میباشد . مردی با تندرستی ذهنی خوب عموما در نقطه مقابل نادانی و جهل قرار میگیرد .
سلامت بدنی :
فردی با سلامت جسمی خوب از بیماری هایی که سیستم های روانی بدن از قبیل قلب ،سیستم عصبی و غیره را تحت تاثیر قرار میدهد به دور است . فردی با یک سلامت جسمی خوب دارای سطح مناسبی از آمادگی های بدنی است.
تندرستی بدنی :
تندرستی بدنی توانایی فرد در عملکرد موثر در هنگام مواجه شدن با تقاضاهای روزانه کار و همچنین استفاده موثر از اوقات فراغت میباشد .تندرستی بدنی شامل آمادگی بدنی مناسب و همچنین دارا بودن مهارتهای حرکتی مفید است .فردی با تندرستی مناسب و همچنین دارا بودن مهارتهای حرکتی مفید است . فردی با تندرستی مناسب در مقابل یک فرد نا آماده از نظر بدنی قرار دارد.
سلامت اجتماعی :
سلامت اجتماعی مناسب ، فرد را از بیماریها یا حالتی که عملکرد فرد را در اجتماع محدود میکند به دور نگه میدارد که از آن به عنوان آسیبهای ضد اجتماعی تعبی مشود .
تندرستی اجتماعی :
توانایی فرد در داشتن ارتباط متقابل با دیگران و همچنین برقراری یک ارتباط قوی با کلیه افراد در جهت پیشبرد و بهبود کیفیت زندگی می باشد . فردی با تندرستی مناسب در نقطه مقابل یک فرد گوشه گیر و منزوی قرار دارد.
سلامت روحی :
سلامت روحی یکی از اجز سلامتی است که به طور کلی متشکل از بعد تندرستی می باشد به همین دلیل سلامت روحی عموما با تندرستی روحی مترادف در نظر گرفته میشود .
تندرستی روحی :
تندرستی روحی توانایی فرد ر برقراری یک سیستم مفید و عمل بر روی آن سیستم اعتقادی و همچنین برقراری و انجام اهداف همیشگی قوی و بنیادی میباشد . تندرستی روحی اغلب بر اساس اعتقاد و باور بر یک نیروی قویتر از نیروی واقعی خود فرد است که به فرد در بهبود کیفیت زندگی کمک میکند.
سلامتی و تندرستی طبیعت هر فردی میباشد
هر فرد از دیگران متفاوت است . سلامتی و تندرستی بستگی به خصوصیات شخصی هر فرد دارد .مقایسه افراد با یکدیگر بر اساس یک ویژگی فردی خاص ممکن است باعث ایجاد احساس بی کفایتی فرد شده و تصویر کلی فرد را نسبت به سلامتی و تندرستی کاهش دهد.هر یک از ما محدودیتها و توانایی های محدود به خود را داریم . تکیه بر روی تواناییها و یادگیری ها روشهایی برای ترمیم ضعفها از اجزا اصلی کسب سلامتی و تندرستی مطلوب هستند.
کسب تندرستی در صوت وجود بیماری با یک ضعف بدنی در فرد امکان پذیر است . همه افراد میتوانند از تندرستی خوب سود ببرند. کسب تندرستی و یک روش زندگی خوب بدون در نظر گرفتن موارد بیماری برای هر فردی امکان پذیر است . مدارک جمع آوری شده حکایت از آن را دارد که افراد با یک تصور مثبت از افراد با تصور منفی بهتر میتوانند در مقابل پیشرفت بیماری و مرض مقاومت کنند . فکر کردن در جهت مثبت همیشه نتایج بسیار خوبی در درمانهای پزشکی گوناگون و همچنین نتایج بهتری در عملهای جراحی داشته است .

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 5 اسفند 1392 ساعت 19:17

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0